Business hours 10:00-18:00
(+372) 602 37 00
Catalog

Prekių įsigijimo sąlygos ir garantija

1. BENDROJI DALIS

 • OX.lt (OX Eesti OÜ) - įkurta 2005 metais Estijoje, asmeninėmis lėšomis;
 • OX.lt - yra elektroninė parduotuvė;
 • OX.lt neturi prekių sandėlio. Visos siūlomos prekės sandėliuojamos partnerių sandėliuose;
 • Prekių kainos ir galimybė jas įsigyti per OX.lt gali laikinai užtrukti. Taip atsitinka dėl to, kad sistema ne visuomet gali atspindėti realiai sandėlyje turimą prekių kiekį;
 • Pirkėjų užsakymai saugomi sandėliuose tik tuomet, kai jie yra užsakyti per OX.lt elektroninę parduotuvę;
 • Prekių įsigijimo per elektroninę parduotuvę instrukcija.

 
2. APTARNAVIMAS

OX.lt klientų aptarnavimo skyrius dirba darbo dienomis nuo 10:00 iki 18:00 val.
Telefonas: (8 5) 205 4000
El. paštas: info@ox.lt
Aptarnaujame rusų, anglų ir estų kalbomis.

Svarbu!
OX.lt biuras yra Taline, Estijoje. Nuolatinių atstovų Lietuvoje šiuo metu neturime.


3. GARANTIJA

Visoms OX.lt siūlomoms prekėms taikomas ribotas garantinis laikotarpis.

Garantijos sąlygos:


4. PREKIŲ ĮSIGIJIMO SĄLYGOS
 
4.1 BENDROJI DALIS

4.1.1 Šios sąlygos taikomos reglamentuojant OX.lt pirkėjų ir OX.lt savininkų, įmonės OX Eesti OÜ (toliau – OX.lt), santykius.

4.1.2 Teisiniai santykiai, atsirandantys įsigyjant prekes per OX.lt elektroninę parduotuvę, reglamentuojami šiomis Prekių įsigijimo sąlygomis bei Lietuvos Respublikos teisiniais aktais.

4.1.3 OX.lt turi teisę pildyti ir keisti esamas Prekių įsigijimo sąlygas. Prekių įsigijimo sąlygų ir kainų pakeitimai skelbiami internetinėje svetainėje OX.lt. Visi prekių įsigijimo sąlygų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo tos akimirkos, kai jie patalpinami internetinėje svetainėje OX.lt. Tais atvejais, kai užsakymas pateikiamas iki naujų prekių įsigijimo sąlygų paskelbimo, laikomasi sąlygų, galiojusių faktinio užsakymo pateikimo metu, išskyrus atvejus, kuomet galiojantys Įstatymai arba norminiai aktai tai numato kitaip.

4.1.4 Prekių pasiūla ir jų kainos keičiamos be išankstinio pranešimo.
 
4.1.5 OX.lt pasilieka teisę akcijų metu taikyti nuolaidas užsakymams ir/arba kuriai nors konkrečiai prekei.

4.1.6 Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma pasirašyta (galiojančia) nuo tos akimirkos, kai 4.6 punkte minima suma pervedama į OX.lt sąskaitą arba kasą.

4.1.7 Visus klausimus, neaptartus šiose Prekių įsigijimo sąlygose, šalys sprendžia vadovaujantis galiojančiais LR teisiniais aktais.

4.1.8 Ginčai, susiję su užsakymais ir pirkiniais, OX.lt ir pirkėjai sprendžia derybų keliu. Nepavykus susitarti, šalys turi teisę kreiptis į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Spręsdami nesutarimus šalys vadovaujasi galiojančiais LR įstatymais.


4.2 PREKIŲ APRAŠYMAS, KAINODARA IR PRIEINAMUMAS

4.2.1 OX.lt yra nuolatos kintanti sistema, kurioje atsispindi partnerių sandėlių būklė. Remiantis turimais prekių srautų duomenimis, sandėlių būklės ir kainos atnaujinimai atliekami ne rečiau kaip 1 kartą per valandą.
 
4.2.2 OX.lt sistemoje visos kainos nurodytos litais, LTL.
 
4.2.3  Visos prekių, esančių OX.lt elektroninėje parduotuvėje, kainos, nurodytos pridedant LR galiojantį pridėtinės vertės mokestį (PVM).
 
4.2.4 Už prekės kodą ir kainą, nurodytus prekės kortelėje, atsako OX.lt.
 
4.2.5 ОХ.lt neatsako už prekių aprašymų ir/ arba nuotraukų teisingumą: OX.lt pateikia partnerių turimus duomenis, kuriuose gali būti klaidų ir netikslumų. Prekių gamintojai pasilieka sau teisę be išankstinio suderinimo ir pranešimo keisti prekių specifikacijas.
 
4.2.6 Prekių kortelėse pateiktų turimų prekių kiekio ir kainos pakeitimai įsigalioja nuo tos akimirkos, kai jie paskelbiami OX.lt internetinėje svetainėje.

4.2.7 Prekių kortelėse minimas pristatymo terminas nurodytas darbo dienomis.
 

4.3 UŽSAKYMO TALPINIMAS
 
4.3.1 Užsakymai OX.lt priimami tokia tvarka:
 • Internetu, per automatinę užsakymų sistemą;
 • Telefonu (8 5) 205 400;
 • Siunčiant paraišką el. paštu info@ox.lt
Aptarnaujame rusų, anglų ir estų kalbomis.

4.3.2 Užsakymo pateikimas nelaikomas pirkimo – pardavimo sutarties sudarymu. Tik 4.1.6 punkto sąlygų įvykdymas laikomas pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo faktu ir su tuo susijusių įsipareigojimų atsiradimu.
 
 
4.4 UŽSAKYMO ANULIAVIMAS

4.4.1 Pirkėjas gali pats anuliuoti neapmokėtą ir nepristatytą užsakymą, savo profilyje nustatydamas atitinkamą klaidingo užsakymo būklę.
 
4.4.2 Užsakymas automatiškai anuliuojamas pasibaigus jo apmokėjimo terminui:
 • fiziniams asmenims – per 2 darbo dienas;
 • juridiniams asmenims – per 5 darbo dienas.

4.4.3 Tais atvejais, kai sandėlyje nebelieka prekės ir/arba keičiama jos kaina, galioja šių pirkimo sąlygų 4.12 punktas.
 
4.4.4 Tais atvejais, kai pirkėjas nori atšaukti užsakymą jau jį apmokėjęs, bet dar negavęs, galioja šių pirkimo sąlygų 4.12 punktas.


4.5 UŽSAKYMO ĮVYKDYMAS
 
4.5.1 Užsakymas vykdomas tik gavus išankstinį mokėjimą (ž. 4.1.6 punktą), jeigu su pirkėju nesusitarta kitaip.
 
 
4.6 UŽSAKYMO APMOKĖJIMAS

4.6.1 Pirkėjas sutinka atlikti 100 procentinį išankstinį užsakymo apmokėjimą.

4.6.2 Galimi apmokėjimo būdai:
 • per OX.lt interneto svetainėje esančią banko nuorodą;
 • banko pavedimu (pagal sąskaitą–faktūrą).


4.7 PREKĖS PRISTATYMAS IR PERDAVIMAS
 
4.7.1 Pirkėjui yra siūlomas patogus užsakymo pristatymo būdas:
  • NEMOKAMAS pristatymas į bet kurią Lietuvos vietą. Prekė pristatoma per prekės kortelėje nurodytą terminą. Nurodyti terminai – maksimalūs. Praktiškai prekė yra pristatoma greičiau. Išskirtiniais atvejais, iškilus kokiems nors nesklandumams dėl užsakymo pristatymo laiku, pirkėjas apie tai bus nedelsiant informuotas OX.lt klientų aptarnavimo skyriaus:
   • Priklausomai nuo konkrečios prekės, pristatymas vykdomas per kurjerius, pvz., DPD Lietuva arba TNT;
   • Pristatymai vykdomi darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. Prieš atvežant užsakymą, kurjeris visuomet suderina pristatymo laiką telefonu.

Svarbu!
Esant ilgesniam, nei nurodyta, pristatymo terminui, prašome būtinai susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi!


4.8 PAKUOTĖ

4.8.1 OX.lt pataria išsaugoti originalią prekės pakuotę tiems atvejams, jeigu prekę tektų gražinti garantiniam remontui. Šiuos reikalavimus kelia kai kurių prekių gamintojai. Nuo prekės ir jos pakuotės draudžiama šalinti serijos numerį ar kitą svarbią informaciją, būtiną prekės identifikavimui.


4.9 ATVEJAI, KAI PREKĖS PRISTATYTI NEĮMANOMA

4.9.1 Kainos pasikeitimo atvejais ar tuomet, kai ji baigėsi sandėlyje, kuomet per užsakyme nurodytą laiką ir/ arba nurodytomis sąlygomis pristatymas tampa negalimas, OX.lt praneša pirkėjui apie užlaikymą užsakyme nurodytais kontaktiniais duomenimis. Pranešime bus informuojama arba apie visišką užsakymo nepristatymą, arba bus siūlomos naujos užsakytos prekės pristatymo sąlygos. Tais atvejais, kai siūlomos sąlygos netinka pirkėjui, jis turi teisę atšaukti užsakymą. Tokiu atveju galioja šių pirkimo sąlygų 4.12 punktas.
   
   
  4.10 PREKĖS GRAŽINIMAS GARANTINIU ATVEJU

  4.10 Tais garantiniais atvejais, kai neįmanoma pataisyti arba pakeisti prekės kita, pirkėjas apie tai informuojamas ir tuomet galioja šių pirkimo sąlygų 4.12 punktas.
   
   
  4.11 TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES (Svarbu! Šis punktas galioja tik vartotojams - fiziniams asmenims)

  4.11.1 Jeigu dėl kokių nors priežasčių įsigyta prekė netinka, per 14 kalendorių dienų nuo prekės gavimo pirkėjas turi teisę nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį.
   
  4.11.2 Gražinama prekė negali būti panaudota bei privalo būti originalioje pakuotėje:
  • išaiškinus faktą, jog prekė visgi buvo panaudota, OX.lt vadovaujasi protingumo principu, pvz., jeigu norint išsiaiškinti ar prekė yra tinkama buvo būtina ją išpakuoti ir išbandyti, prekė laikoma nenaudota;
  • vartotojas, atidarydamas pakuotę, turi stengtis jos nesuplėšyti. Jeigu esamos pakuotės neįmanoma atsargiai atidaryti jos nepažeidžiant, gražinama prekė neprivalo būti originalioje pakuotėje;
  • ant prekės privalo likti visi gamykliniai lipdukai bei serijos numeris.

   4.11.3 Keturiolikos dienų gražinimo terminas netaikomas šioms prekėms:
  • pagamintoms tik asmeniniam naudojimui arba pagamintoms pagal išskirtinius vartotojo pageidavimus;
  • garso ir vaizdo įrašams, programinei įrangai tais atvejais, jeigu vartotojas praplėšė pakuotę ir/ arba aktyvavo prekę;
  • laikraščiams, žurnalams ir kitiems leidiniams.

  4.11.4 Pirkėjui norint pasinaudoti turima teise nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį per 14 dienų nuo užsakymo gavimo, apie savo ketinimus jis turi pranešti OX.lt el. paštu info@ox.lt, pridėdamas prekės ir jos pakuotės nuotraukas. OX.lt pasilieka teisę reikalauti papildomų gražinamos prekės nuotraukų.

  4.11.5 Pirkėjas sutinka apmokėti pašto išlaidas prekės gražinimo atveju, kurios gali siekti 34,53 LTL (t.y. 10 EUR, skaičiuojant, jog  1 EUR = 3,4527 LTL), išskyrus tuos atvejus, kai gražinama prekė neatitinka užsakytos.

  4.11.6 Nutraukus sutartį, būtina nedelsiant (ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų) gražinti įsigytas prekes.
   
  4.11.7 Pirkėjas sutinka, jog OX.lt turi teisę atsisakyti jį vėliau aptarnauti, kai įtariamas piktnaudžiavimas šio punkto sąlyga.

  4.11.8 Pirkėjui pageidaujant pasinaudoti teise nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį, gražinus prekę įsigalioja šių pirkimo sąlygų 4.12 punktas.
   
   
  4.12 SUMOKĖTŲ LĖŠŲ GRAŽINIMAS 
   
  OX.lt siūlo kelis sumokėtų lėšų gražinimo būdus:
   • pakeisti prekę į kitą pageidaujamą, perskaičiuojant užsakymo vertę;
   • pervestus pinigus pakeisti į taškus, kuriais pirkėjas galės naudotis OX.lt sistemoje;
   • gražinti visą sumą į pirkėjo sąskaitą. Pinigai gražinami tik pavedimu ir tik į tą sąskaitą, iš kurios buvo gauti. Pavedimas atliekamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų gavus pirkėjo paraišką.


   
  5. SAUGUMAS
   
  5.1 OX.lt yra apsaugota elektroninė parduotuvė, kurioje yra saugu apsipirkti:
  • visi įforminimo ir užsakymo apmokėjimo procesai apsaugoti šifruotomis jungtimis, naudojant šiuolaikines SSL technologijas.
   

  6. ASMENINIŲ DUOMENŲ APSAUGA

  OX.lt tęsia tradicijas ir veikia vadovaujantis Vartotojų asmeninių duomenų apsaugos įstatymu:
  • užsakymo įvykdymui pirkėjas yra prašomas pateikti tik pačius būtiniausius duomenis;
  • duomenų perdavimo tretiesiems asmenims atvejais (pvz., tarpininkaujant dėl mokėjimo dalimis), pirkėjas apie tai yra informuojamas;
  • pristatymo duomenys, reikalingi prekei pristatyti, pateikiami kurjeriams remiantis konfidencialumo principu.
   
   

  7. ATSAKOMYBĖ IR NENUGALIMA JĖGA

  7.1. OX.lt atsakingas klientui, o klientas atsakingas OX.lt už žalą, padarytą kitai šaliai tais atvejais ir apimtimis, kurias numato LR įstatymai.

  7.2. OX.lt neatsako už pirkėjo patirtus nuostolius arba prekės pristatymo vėlavimą, jeigu nuostolis arba pristatymo vėlavimas įvyko dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo OX.lt ir kurių OX.lt nenumatė bei negalėjo numatyti.

   

  Jūsų krepšelyje:
  prekių nėra

  Šiuo metu Jūsų krepšelis yra tuščias  užsakymų
  užsakymų

  Prisijungti prie www.ox.lt

  El. paštas: Slaptažodis:

  Pamiršote slaptažodį?

   

  Registracija